Oliver André sin dåpsdag 27. februar 2011Oliver André vart døypt i Hafslo kyrkje. Prest var Trond Johansen.
Video frå dåpshandlinga.


Lenger nedover finn du bilete