Lucas sin dåpsdag 1. påskedag 2012 (8. april) i Hafslo kyrkjePrest var Vegard Bondevik Lie


Ei korgruppe frå Hafslo under leiing av Egil Einan song både frå galleriet og i kordøra.