UthusetHer ser ein at uthuset har fått det meste på plass.