Skitur til Rivenoskulen 2005


Fantastisk fint ver, og me møtte på ein flokk med tamrein