Topptrimtur til Lobergsfjellet 14.07.02

Ragnhild og Oddvar starta på turen frå Ornes med utsikt attende mot Solvorn


Ragnhild er oppe på snaufjellet

Nystølen og Nystølsvatnet er ein naturperle

Lenger nede i Kinserdalen ser me Dalastølen

Snart har me utsikt over Kinserdalen mot Lustrafjorden og Ombandsnes

Her ser me mot Solvorn, Hafslovatnet og Mollandsmarki

Gaupne i bakgrunnen

Oddvaren og to andre var'ar

Fargane på vatn kan vera ulik

Lia ned att mot Ornes er bratt

Nede i skogen hadde nokon hengt opp påskeskiene sine

Me er nede att ved stavkyrkja på Ornes