Jaktbilete hausten 2004Det er godt med ein kvil


Løteigløa. Eigar no er Reidar Trondskog