Jaktbilete hausten 2003Det er godt med ein kvil


Det er fin urskog i Svartaholet
Johan er ein flink kaffikokar


Svein er redd for solstikk!


Kaffikosen er høgt verdsett


Evna til å slappa av er god!

Krampe!!!!


Finst det finare utsikt nokon stad?


Praten går.