Mor Hjørdis si gravferd (funeral) 31. juli 2007


Gravferd frå Solvorn kyrkje