Bilete frå Eldegarden i Årdal i Sogn


Bileta tok eg under eit besøk i august 2008


Tunet i Eldegarden
Frå venstre: Vidar Lægreid, Lars Sie, Marta Eldegard (eigar av garden), Karstein Åberge og Oddvar Walaker (oldebarn til Sjur Eldegard og fotograf)


Liv Espe stemmer fela si før ein liten huskonsert
Du verden for ein fin stein dei har brukt i uthusmuren. Sikkert hoggen for hand!


Men muren treng betre underlag. Reparasjon må til!