Ragnhild sin 70-årsdagsfeiring


Dagen vart feira med konsert i Kaupanger stavkyrkje og fest i SkoglyI kyrkja:Frida og Anton delte ut program. Leon hjelpte til.


Frå venstre: Birgit, Gunnar, Marianne, Kari, Ellen og Ragnhild.


Ragnhild og Kaupanger bygdakor


Tre generasjonar syng trestemt. Ragnhild, Louise, Rachel og Ingrid


Anton og Frida følgjer godt med på songarka.

Festen i SkoglyIngrid og Bjarte leia festen.


Anton, Frida, Leon og Rachel


Louise spelar piano


Ungane hadde dikta song til farmor/mormor


Pause i programmet og snop i vetlesalen


Ragnhild set pris på programinnslaga


Firhendig pianospel som stafett