Våre kontaktdata - Contact details

E-mail - Bjarte:
 bwalak@yahoo.com (primary private email address)
 bjarte@walaker.net (alternative private email address)
 bjarte.walaker@bouvet.no (work email address)

E-mail - Inger-Ann:
 iawalak@yahoo.co.uk

Postadresse:
 Inger-Ann & Bjarte Walaker,
 Bjerkåsen 4a,
 1365 BLOMMENHOLM,
 Norway

Telefonnummer:
 +47 67 56 82 60 (home phone)
 +47 906 82 585 (Bjarte mobile)
 +47 4817 8305 (Inger-Ann mobile)

 +47 5767 8252 (Bjarte's parents in Sogn)
 +47 7717 5247 (Inger-Ann's parents in Lavangen)
 +32 473 316 153 (Our mobile when in Belgium)

Bjarte jobb:
 Bouvet ASA, Sandakerveien 24C D11, Postboks 4430 Nydalen, 0403 Oslo
 Telefon: +47 23 40 60 00
Inger-Ann jobb:
 Levre Skole, Levre Skolevei 6, 1346 GJETTUM
 Telefon: +47 67 55 26 60